Různé

Armádní sportovní oddíl různé Dukla Praha

KONTAKT

Pod Juliskou 1, 160 44 Praha 6 – Dejvice

tel.: 973 203 809
mobil: 602 649 716
e-mail: kinkorj@dukla.army.cz

NÁŠ TÝM

Vedoucí trenér: mjr. Jan Kinkor

HISTORIE ASO RUZNÉ

Armádní sportovní oddíl různé je do struktury ASC DUKLA zařazen, podobně jako u dalších rezortních sportovních center, pro zabezpečení přípravy sportovců těch sportovních odvětví a disciplín, které v daném SC nemají svůj kmenový oddíl. Přestože ještě zcela nedávno tvořili převážnou většinu příslušníků ASO různé sportovci, kteří u ASC DUKLA absolvovali svoji základní vojenskou službu, prošly tudy také hvězdy první velikosti, například Štěpánka Hilgertová, Aleš Valenta, či Libor Capalini, které svými výkony napomohli k zařazení svých sportů mezi standardní armádní sportovní oddíly.

S ohledem na možný velmi široký rozptyl zařazených sportovních odvětví a jejich nároků, není možné zabezpečovat přípravu jednotlivých sportovců komplexně a svou významnou roli v tom musí hrát mateřské oddíly a zastřešující sportovní svazy. ASO DUKLA různé v současnosti zabezpečuje jak sporty letní, tak zimní.

Další informace včetně výsledků o armádním oddílu Různé najdete na těchto webových stránkách, v časopisech Duklasport, ročenkách, kalendáři a dále na Facebooku, Twitteru a Instagramu.

© 2019 Všechna práva vyhrazena | Vytvořila webnika.cz - Veronika Petříková